پلی اتیلن زهکش

کاربرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
آوریل, 2019 بدون نظر بلاگ
لوله پلی اتیلن زهکشی با توجه به بزرگ شدن فضاهای زندگی شهری و نیاز های شهری و روستایی انجام زیرساخت های مهندسی به شیوه های مدرن و امروزی از ارکان مدیریت و حفظ منابع می باشد. زهکشی یکی از زیرساخت هایی است که از دوران باستان تا به امروز ...
ادامه مطلب